Πρόγραμμα αντικατάστασης μπαταρίας iPhone 5

Η Apple διαπίστωσε ότι σε ένα πολύ μικρό ποσοστό συσκευών iPhone 5 ενδέχεται να παρουσιαστεί ξαφνικά μικρότερη διάρκεια μπαταρίας ή να απαιτείται πιο συχνή φόρτιση. Οι επηρεαζόμενες συσκευές iPhone 5 πωλήθηκαν μεταξύ Σεπτεμβρίου 2012 και Ιανουαρίου 2013 και εμπίπτουν σε ένα περιορισμένο εύρος σειριακών αριθμών.

Αν το iPhone 5 παρουσιάζει αυτά τα συμπτώματα και πληροί τις προϋποθέσεις καταλληλότητας που αναφέρονται παρακάτω, η Apple θα αντικαταστήσει την μπαταρία του iPhone 5, χωρίς χρέωση.

Καταλληλότητα

Εάν το iPhone σας λειτουργεί κανονικά και παρουσιάζει τα συμπτώματα που αναφέρονται παραπάνω, χρησιμοποιήστε το εργαλείο ελέγχου σειριακού αριθμού που ακολουθεί, για να δείτε αν καλύπτεται από αυτό το πρόγραμμα.

Είναι εύκολο να βρείτε το σειριακό αριθμό του iPhone σας. Δείτε πώς.

Ο σειριακός αριθμός iPhone 5 που καταχωρήσατε καλύπτεται από αυτό το πρόγραμμα. Επιλέξτε μία από τις παρακάτω επιλογές σέρβις.
Ο σειριακός αριθμός που καταχωρήσατε δεν καλύπτεται από αυτό το πρόγραμμα, επειδή ισχύει ένας από τους παρακάτω δύο λόγους:
- Δεν είναι ένας από τους σειριακούς αριθμούς στο επηρεαζόμενο εύρος
- Σύμφωνα με τα αρχεία μας, η μπαταρία σας έχει ήδη αντικατασταθεί. Αν έχετε πληρώσει για σέρβις αντικατάστασης μπαταρίας, ελέγξτε με την Apple για να δείτε εάν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων.
Δυστυχώς, παρουσιάστηκε πρόβλημα κατά την επεξεργασία της αίτησής σας. Προσπαθήστε ξανά σε μερικά λεπτά.
Καταχωρήστε το σειριακό αριθμό σας.
Αυτός δεν είναι έγκυρος σειριακός αριθμός προϊόντος Apple. Καταχωρήστε τον αριθμό ξανά. Αν συνεχίζετε να αντιμετωπίζετε πρόβλημα, επικοινωνήστε μαζί μας.
Δυστυχώς, παρουσιάστηκε πρόβλημα κατά την επεξεργασία της αίτησής σας. Προσπαθήστε ξανά σε μερικά λεπτά.

Διαδικασία αντικατάστασης

Βρείτε έναν εξουσιοδοτημένο πάροχο σέρβις της Apple που συμμετέχει στο πρόγραμμα ώστε να αντικατασταθεί η μπαταρία σας. Πριν από το σέρβις, θα πραγματοποιηθεί έλεγχος του iPhone για να επιβεβαιωθεί ότι είναι κατάλληλο για αυτό το πρόγραμμα και ότι λειτουργεί κανονικά.

Καλέστε το κέντρο σέρβις για να βεβαιωθείτε ότι η υπηρεσία αντικατάστασης μπαταρίας θα είναι διαθέσιμη την ημέρα που θα το επισκεφτείτε.

Για να προετοιμάσετε το iPhone 5 για τη διαδικασία αντικατάστασης μπαταρίας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

Σημείωση: Αν το iPhone 5 παρουσιάζει κάποια βλάβη όπως ραγισμένη οθόνη που δυσχεραίνει την αντικατάσταση της μπαταρίας, αυτό το ζήτημα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί πριν από την αντικατάσταση της μπαταρίας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να προκύψει κόστος σχετικό με την επισκευή.


Πρόσθετες πληροφορίες

Η Apple ενδέχεται να περιορίσει την επισκευή στη χώρα της αρχικής αγοράς. Για συσκευές iPhone 5 που αγοράστηκαν σε κράτη-μέλη του ΕΟΧ, το σέρβις είναι διαθέσιμο σε άλλα κράτη-μέλη του ΕΟΧ.

Αν πιστεύετε ότι το iPhone 5 σας επηρεάστηκε εξαιτίας αυτού του ζητήματος και πληρώσατε για αντικατάσταση της μπαταρίας σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Apple για να ζητήσετε επιστροφή χρημάτων.

Αυτό το πρόγραμμα της Apple ισχύει για όλο τον κόσμο και δεν επεκτείνει την κανονική εγγύηση του iPhone 5.

Το πρόγραμμα καλύπτει τις μπαταρίες των iPhone 5 που επηρεάζονται για 3 χρόνια μετά την πρώτη λιανική πώληση της μονάδας.

Τελευταία ενημέρωση: 05-03-2015